Skip to content Skip to footer

Antistaatilised masskatted ja hõõrdmasskatted

Hõõrdmasskatteid ja antistaatilisi masskatteid kasutatakse põrandapindadel, millel on nõutav voolujuhtivusega materjali või ESD-kattematerjali kasutamine. Selliste nõuetega on näiteks tootmispinnad, laopinnad, töökojad, trükikojad.

Selle põranda eripäraks võib lugeda asjaolu, et ta ei lase tekkida põranda hõõrdumise tagajärjel staatilist elektrit, mis võib ohtlik olla paljudes arvutiruumides, elektromehaanikatööstuses, laborites (keemia, bioloogia, elektroonika) ning näiteks spetsiaalsetes tervishoiukabinettides (tomograafia, magnetresonants, endoskoopia).

Staatiline elekter on igapäevane kaaslane meie elus. See tekib erinevate materalide intensiivsel kontaktil või hõõrdumisel. Näiteks kingataldade hõõrdumisel vastu tavalist põrandat omandavad mõlemad pinnad elektrostaatilise laengu. Kingadelt kandub laeng edasi inimesele, käimisel laengust tulenev pinge tõuseb.

Et vältida staatilise elektri tekkimist, paigaldatakse katte alla vastav metall-lintidest võrgustik ning kate liimitakse põrandale elektrit juhtiva masskattega, kuhu on sisse segatud elektrit juhtivad metallfiibrid. Põranda kaitsmiseks tuleks kindlasti kasutada just elektrit juhtivaid kaitsevahasid ning igapäevasel hooldamisel antistaatiliste põrandate jaoks ettenähtud pesuvahendeid.

Staatilisest elektrist tingitud probleemid

Elektrilöök – inimene hakkab tundma staatilist elektrilööki umbes 3000V pingest, mis tekib väga lihtsalt, näiteks mööda tavalist põrandat käies. Enamasti väljendub see vaid ebamugavustundes ja ehmatuses, kuid teinekord võivad löögist põhjustatud spontaansed liigutused tekitada ka suuremaid õnnetusi.

Plahvatusoht – ruumides, kus kasutatakse või hoitakse kergestisüttivaid ja plahvatusohtlikke materjale, võib staatilise elektri sädelahendus põhjustada saatuslikke tagajärgi.

Elektrooniliste seadmete häired – tänapäeval on elektroonilised seadmed üha paremini kaitstud staatilise elektri eest, kuid siiski on nad sellele tundlikud. Häireid võib põhjustada nii otsene staatilise elektri lahendus tundlikul komponendil või seadmel, aga ka elektromagnetiline interferents. Staatiline elekter võib kahjustada mikrosüsteemide mälukaarte ja muuta tuhandeid, isegi kümneid tuhandeid eurosid maksvaid aparatuure kasutuks.

Tolm – staatiline elekter põhjustab tolmu kogunemist sarnaselt sellele, mida võib näha kodusele teleekraanile ladestunud tolmuna.

Antistaatilised põrandakatted

Põrandakatted jagatakse antistaatilisuse alusel peamiselt kolme gruppi:

  • antistaatilised katted – kaitsevad inimest ebamugavate laengute tekkimise eest ning on piisavad ka personaalarvutite ja teiste elektrooniliste kontoriseadmete kaitseks.
  • elektrostaatilisi laenguid hajutavad põrandad – võimaldavad tekkinud laenguid hajutada, kui põrand on ühendatud madalama potentsiaaliga. Kasutatakse arvutiruumides, elektromehaanikatööstuses, laborites, spetsiaalsetes tervishoiukabinettides.
  • elektrostaatilisi laenguid ärajuhtivad põrandakatted – piisavalt väikese elektritakistusega
    (£ 1×106W), et kiiresti ära juhtida staatilise elektri laengud, kui põrandakate on maandatud. On nõutavad ruumides, kus hoitakse või kasutatakse tule- või plahvatusohtlikke materjale: digitaalsetes telekommunikatsioonikeskustes, operatsioonisaalides ja intesiivravipalatites, high-tech laboratooriumites ja kõrgendatud puhtusnõuetega ruumides (elektroonika, optika, farmaatsia, biotehnoloogia).