Skip to content Skip to footer

Epolakid ja võõpkatted

Epolakke ja võõpkatteid kasutatakse väikese koormusega betoonpõrandatel nii suurtes ladudes kui ka väiksemates abiruumides. Enamasti valitakse neid, et muuta põrand tolmukindlamaks ja hügieenilisemaks. Kihi paksus varieerub vastavalt põrandate koormustele 0,3-0,5mm.

Epolakid

Epolakke on väga erinevate omadustega. Kasutatakse lahustit sisaldavaid kõrvaltoonita akrüüllakke, kahekomponentseid lahustivabasid epoakke, kahekomponentseid vees lahustuvaid EPO-lakke ning polüuretaanlakke. Enamus lakke kasutatakse siiski kas betoon-, kivi-, või värviliivpindade (hõõrdemasskatete ja mosaiikhelvestega masskatete) lakkimiseks ning tolmutõkkeks nii välis- kui ka sisetingimustes.

Samuti on olemas erinevaid suure UV-kiirguse taluvusega lakke ning suure koormus- ja keemiakindlusega lakke, mida kasutatakse samuti nii hõõrdemasskatete kui ka masskatete ülelakkimiseks.

Lakke saab valida vastavalt vajadusele kas läikivaid, poolmatte või matte. Samuti on olemas lakke, mida kasutatakse libedate masskatete ülelakkimiseks juhul, kui need peaks libedad tunduma.

Lakid pikendavad põrandakatete iga ning annavad neile lisakaitse erinevate välistegurite eest nagu ilmastik või koormus. Selleks ongi vaja teada kus ja millistes kohtades just õigeid lakke kasutada.

Epovärve (võõpkatteid) saab samuti kasutada, nagu epolakkegi, kas betoon-, metall- või puitpindade tolmukindlamaks muutmiseks ja viimistlemiseks. Kasutatakse kas lahustit sisaldavaid kahekomponentseid, lahustivabasid või vees lahustuvaid värve. Epovärvide eeliseks võibki lugeda suurt värvivalikut.

Võõpkatted

Epovärve (võõpkatteid) saab samuti kasutada, nagu epolakkegi, kas betoon-, metall- või puitpindade tolmukindlamaks muutmiseks ja viimistlemiseks. Kasutatakse kas lahustit sisaldavaid kahekomponentseid, lahustivabasid või vees lahustuvaid värve. Epovärvide eeliseks võibki lugeda suurt värvivalikut.